innovationsvecka2022 image
Vi bjuder till workshop i form av ett spel där deltagare ser sina förmågor, potential och möjligheter i ett nytt ljus, olika sätt för samarbete diskuteras och utan någon drama lyfts gräsrötternas röster och kapacitet till nivå av handlingskraft och inspiration. Alla, precis alla har något att spela med i livets och samhällets stora pussel.

En workshop pågår under totalt 3 timmar den 16 juni kl 13.00-16.00 inklusive introduktion, mingel, spel, fika och reflektioner.

Deltagande är öppet för alla, beroende på behov av deltagare kan genomföras på engelska.
Det är viktigt att komma i tid! Aktiviteten har olika skeden och inte är lämpat för drop-in.
Vänligen registrera ert deltagande!!!

Under aktiviteter synliggörs den innovativa potentialet som finns hos stadens internationella invånare, dvs människor som har diverse erfarenheter och perspektiv men inte kunskap om hur man applicerar dessa i innovationsvänliga miljö i Sverige. På det sättet skapas länken mellan etablerade utvecklingsaktörer och nyanlända specialister, främjas tillgänglighet, erfarenhetsutbyte, metodutveckling samt utforskning och bredare förståelse för innovationsmiljöer och klimat i staden, Skåne och Sverige i stort. Genom detta skapar man förutsättningar till starkare tvärsektoriella gränsöverskridande samverkan, aktiva innovationsprocesser och rörlighet mellan områdena både geografiskt och professionellt.